προγραμμα “συστημα περιβαλλοντικης διαχειρισης EMS”

shenneng0504a-1-ashx

Το EMS (Enhanced Environmental Management System) είναι ένα ολοκληρωμένο και δυναμικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001 σε ό,τι αφορά τον τομέα των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και εφαρμόζεται σε όλα τα περιβαντολλογικά ζητήματα που η εκάστοτε Εταιρεία αναγνωρίζει, είτε μπορεί αυτά να τα ελέγξει, είτε όχι.

Σε πρακτικό επίπεδο, το EMS αποτελεί μεν προέκταση του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (SMS – Safety Management System), όμως λειτουργεί παράλληλα. Αυτό συνεπάγεται ότι έχει το δικό του διορισμένο πρόσωπο στην ξηρά, δικές του διαδικασίες τεκμηρίωσης και διαφορετικό σύστημα επιθεωρήσεων. Η ανάγκη λοιπόν εκπαίδευσης και εξειδίκευσης πάνω στο αντικείμενο του περιβάλλοντος είναι επιτακτική, και αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να υπηρετήσει το παρόν πρόγραμμα εξειδίκευσης.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s