Σχετικα με το Ινστιτουτο

Το Ινστιτούτο είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία παρέχει αυτόνομα εξ’ αποστάσεως προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης και εξειδίκευσης από Ελληνικά Πανεπιστήμια που έρχονται να απαντήσουν σε μια ήδη διαμορφωμένη ανάγκη της Ναυτιλίας, την ολοκληρωμένη και άρτια εκπαίδευση σε σχέση με το πλοίο σε όλα του τα στάδια. Δηλαδή στην εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας – είτε αυτό βρίσκεται στην στεριά είτε στο κατάστρωμα ή την γέφυρα και μηχανή του πλοίου – από το στάδιο της ναυπήγησης έως την διοίκηση, τις μεταφορές εμπορευμάτων αλλά και τις επισκευές ή μετασκευές που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια ζωής ενός πλοίου. Tα προγράμματα εξειδίκευσης είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο που να λαμβάνουν υπόψη τις γνώσεις και δεξιότητες που λόγω της θέσης τους οι άνθρωποι που εργάζονται στην Ναυτιλία, εκ των προτέρων αυτονόητα έχουν. Ταυτόχρονα ενσωματώνουν τις τελευταίες τάσεις στην Ναυτική εκπαίδευση και κυρίως σε σχέση με προβλήματα που η Ναυτιλία έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει.

Επίσης το Ινστιτούτο Διεθνών Ναυτιλιακών Σπουδών λειτουργεί και ως επιστημονική επετηρίδα δημοσιεύοντας πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα, σχετιζόμενα με τα αντικείμενα της ναυτιλίας, των ανθρώπινων πόρων, της οικονομίας, της εργασίας.​

Επικοινωνία: nauticalstudiesorg@gmail.com

Advertisements