διπλωμα ναυλομεσιτων

shipbrokers

Το πρόγραμμα προσφέρει μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων ναύλωσης του πλοίου μίας ναυτιλιακής εταιρείας και των ικανοτήτων που απαιτούνται από τα στελέχη γραφείου ή τους πλοιάρχους στη θάλασσα για να προχωρήσουν σε μία αποτελεσματική οικονομική εκμετάλλευση του πλοίου και να προάγουν το όραμά και τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας.

Επίσης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του αποφοίτου το οποίο ως απτό αποτέλεσμα τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει θέση ευθύνης σε ένα τμήμα Chartering σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Ο απόφοιτος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλέον προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιθυμεί να τον αξιοποιήσει.

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΔΩ

Αναλυτικός οδηγός σπουδών

Διάρκεια: 6 εβδομάδες. Δίδακτρα: 400 ευρώ.

Advertisement

προγραμμα “ναυτιλιακα οικονομικα”

mar-econ-patras

Σκοπός της κατεύθυνσης «Ναυτιλιακά Οικονομικά» είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν τη Ναυτιλιακή Αγορά και των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αποτελείται από 4 μαθήματα:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Logistics)

 

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΔΩ

Αναλυτικός οδηγός σπουδών

Διάρκεια: 18 εβδομάδες. Δίδακτρα: 400 ευρώ.

Προγραμμα “ηγεσια”

leadership-patrasΣτο πρόγραμμα μελετώνται τα μοντέλα ηγεσίας και τα τεχνικά εργαλεία που χρειάζονται τα στελέχη που αναζητούν να βελτιστοποιήσουν τα ηγετικά και διοικητικά τους προσόντα ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί ηγέτες σε έναν απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον. Επίσης μελετώνται οι δυναμικές των διαφορετικών ταυτοτήτων και πως αυτές επιδρούν στον εργασιακό χώρο, με ποιούς τρόπους, μεθόδους και τεχνικές μπορούμε να διαχειριστούμε την ετερότητα, με σκοπό την επίτευξη στόχων, που έχουν ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του κέρδους και την ελαχιστοποίηση της ζημίας για την επιχείρηση, εταιρεία, βιομηχανία, οργανισμό, καθώς και να επιτύχουμε το μέγιστο της αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα συνεργασίας.

 

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΔΩ

Διάρκεια 6 εβδομάδες. Δίδακτρα 220 ευρώ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.