προγραμμα “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ”

HR macedonia small

Το παρόν πρόγραμμα επιχειρεί να δείξει τις δυναμικές των θρησκευτικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων της Εμπορικής Ναυτιλίας και το πως αυτές επιδρούν, στην οικονομία και την εργασία, δημιουργώντας κουλτούρες που επηρεάζουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα των κοινωνιών που τα υιοθετούν εντός και εκτός του πλοίου.

Διάρκεια: 60 ώρες εξ αποστάσεως – Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (e-learning)

Κόστος: 400 Ευρώ

Έναρξη: 19/10/2015

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s