προγραμμα “διαχειριση επικοινωνιας”

tips-for-effective-communications-management-plan

Στο παρόν πρόγραμμα διδάσκεται η σημασία, η σπουδαιότητα και η αξία των επικοινωνιακών τεχνικών, προκειμένου να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί σε σωστά πλαίσια η διοίκηση και η οργάνωση των επιχειρήσεωνν. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική διοίκηση εταιρείας, καθώς η πρώτη αφορά στα στελέχη και η δεύτερη τις εμπορικές σχέσεις με εξωτερικούς παράγοντες. Τέλος, θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν σωστά μηνύματα, κώδικες και σημεία μέσω διαδικτύου, να αποκωδικοποιούν τη γλώσσα του σώματος και να κατανοούν τα βασικά στοιχεία του ενδυματολογικού κώδικα στο χώρο της ηγεσίας και της διοικητικής ιεραρχίας.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

Advertisement

προγραμμα “ship operations”

Operation Piraeus.jpgΤο πρόγραμμα παρουσιάζει τους βασικούς επιχειρησιακούς παράγοντες κάθε ναυτιλιακού οργανισμού. Παρέχει έναν ουσιώδη οδηγό στους εργαζόμενους (ή σε αυτούς που επιθυμούν να εργαστούν) σε αυτήν ,καθώς επίσης και σε αυτούς που επιθυμούν μια βαθύτερη γνώση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η βασικότερη προτεραιότητα ενός operator είναι να διασφαλίσει τόσο την ασφαλή, ομαλή και προσοδοφόρα λειτουργία του στόλου του όσο και την συμμόρφωση με τις συμβασιακές υποχρεώσεις του.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

προγραμμα “ISM Code”

ISM piraeus 2.jpg

Ο ISM CODE δεν είναι απλά ένα εργαλείο διαχείρισης των λειτουργικών αλλά αποτελεί ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο διαχείρισης όλων των τομέων των ναυτιλιακών υπηρεσιών, αποδίδοντας αντίστοιχες αρμοδιότητες στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η εφαρμογή του έχει συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και τη πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Συνεπώς το πρόγραμμα «Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια εκείνων που ασχολούνται με την ασφάλεια των πλοίων είτε απασχολούνται στη στεριά είτε στο πλοίο.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

προγραμμα “T.M.S.A Requirements & Vetting Inspections Process”

Το πρόγραμμα «T.M.S.A Requirements & Vetting Inspections Process» παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση των πλέον εξονυχιστικών επιθεωρήσεων των δεξαμενοπλοίων από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Βασίζεται στις απαιτήσεις του OCIMF –«Ship Inspection Report (SIRE) Programme» ώστε να παρέχει δεξιότητες ορθού χειρισμού των επιθεωρήσεων των δεξαμενοπλοίων και να ενισχύσει την διαχείριση της επιθεώρησης. Επίσης, έχει σκοπό να αυξήσει την επίγνωση των θεμάτων ,τα οποία είναι κρίσιμα για τις πετρελαϊκές εταιρείες και για τους επιθεωρητές οι οποίοι διεξάγουν vetting inspections. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να μπορούν να προετοιμάσουν τα πλοία ώστε να αποφύγουν μη αναμενόμενες παρατηρήσεις που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές του πλοίου.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

Προγραμμα “Διεθνεις Ναυτιλιακες Σχεσεις”

international container 30

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εξειδικεύσει τους επιμορφούμενους στην όλο διευρυνόμενη, αναπτυσσόμενη και σταθερή Ναυτιλιακή βιομηχανία, προσανατολίζοντας το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Θαλάσσιες Μεταφορές, μια ειδίκευση σταθερή και δυναμική, καθότι η Εμπορική Ναυτιλία, δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο μοναδικός ίσως και αναντικατάστατος ενδεχομένως, τρόπος των Διεθνών Μεταφορών, που να συνδυάζει χαμηλό κόστος, μεγάλες μεταφερόμενες ποσότητες και ασφάλεια των εμπορευμάτων.

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών