υποτροφια αριστειας PL SHIPPING Co.

tmp57a8

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία PL SHIPPING CO χορήγησε μία υποτροφία Αριστείας στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης e-Learning του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά “Ηγεσία & Λήψη Αποφάσεων στη Ναυτιλία” σε ένα άτομο για τον 2ο κύκλο που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2015.

Advertisements