προγραμμα “T.M.S.A Requirements & Vetting Inspections Process”

Το πρόγραμμα «T.M.S.A Requirements & Vetting Inspections Process» παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση των πλέον εξονυχιστικών επιθεωρήσεων των δεξαμενοπλοίων από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Βασίζεται στις απαιτήσεις του OCIMF –«Ship Inspection Report (SIRE) Programme» ώστε να παρέχει δεξιότητες ορθού χειρισμού των επιθεωρήσεων των δεξαμενοπλοίων και να ενισχύσει την διαχείριση της επιθεώρησης. Επίσης, έχει σκοπό να αυξήσει την επίγνωση των θεμάτων ,τα οποία είναι κρίσιμα για τις πετρελαϊκές εταιρείες και για τους επιθεωρητές οι οποίοι διεξάγουν vetting inspections. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να μπορούν να προετοιμάσουν τα πλοία ώστε να αποφύγουν μη αναμενόμενες παρατηρήσεις που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές του πλοίου.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s