προγραμμα “ship operations”

Operation Piraeus.jpgΤο πρόγραμμα παρουσιάζει τους βασικούς επιχειρησιακούς παράγοντες κάθε ναυτιλιακού οργανισμού. Παρέχει έναν ουσιώδη οδηγό στους εργαζόμενους (ή σε αυτούς που επιθυμούν να εργαστούν) σε αυτήν ,καθώς επίσης και σε αυτούς που επιθυμούν μια βαθύτερη γνώση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η βασικότερη προτεραιότητα ενός operator είναι να διασφαλίσει τόσο την ασφαλή, ομαλή και προσοδοφόρα λειτουργία του στόλου του όσο και την συμμόρφωση με τις συμβασιακές υποχρεώσεις του.

Κάντε εγγραφή ΕΔΩ.

Αναλυτικός οδηγός σπουδών.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s