προγραμμα “θεματα περιφερειακης αναπτυξης”

GetAttachment

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν τους βασικούς όρους της Περιφερειακής Επιστήμης, να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας και επίδρασης των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και να κατανοήσουν το Σχέδιο Καλλικράτης, ως θεσμικό πλαίσιο, και μέσω μελέτης περίπτωσης σε ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει κόστος συμμετοχής 200 ευρώ
και η διάρκεια του είναι δύο μήνες με ημερομηνία έναρξης την 10/10/2015.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail idve@teiath.gr µε την
επισήμανση «Π∆ΒΕ – Θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης», έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s